Historia och bakgrund om Cognac

Product Information

cognac map

Då cognac i princip inte är någonting mer än destillerat vin kan framställningen av cognac ha pågått sedan destillationstekniken uppfanns. Fram till slutet av 1400-talet användes cognac mest som medicin, men när makthavarna märkte att folket hade skapat ett beroende av det förbjöd de försäljning av cognac under högtidsfester.

Efterfrågan för cognac var störst i de nordliga delarna av Europa. Detta kan ha berott på att cognac klarade av de långa transporterna, från södra Europa via haven till norra Europa, bättre än det traditionella vinet, men också för att drycken gav en känsla av värme.

Det var nederländarna som handlade mest med cognac, tack vare framför allt fyra förutsättningar:

 • Efterfrågan för billiga alkoholdrycker i de blommande städerna i Nederländerna.
 • Nederländerna minskade sin import av vin från Spanien under och efter Nederländernas självständighetskrig mot Spanien.
 • Nederländerna hade tillräckligt med pengar för att investera i nya produktionsmetoder.
 • Nederländerna hade skapat bra handelskontaker, för att till exempel bedriva handel av metallen koppar från Sverige, som behövdes för att skapa destillationsapparaterna.

I början transporterade nederländarna billigt vin från Frankrike till Nederländerna för att tillverka cognac i Nederländerna. Men för att tillfredsställa efterfrågan på billig alkohol och spara på transportkostnader så började holländarna att flytta ner sina destillationsapparater till Frankrike. Så småningom kom området Charente att dominera produktionen av cognac. Man tror att detta berodde på att till exempel viner från Loire, Frankrike var belagda med höga skatter, vilket inte passade när man försökte göra handeln med cognac så billig som möjligt. Dessutom så hade Charente mycket skogsområden där man kunde hämta bränsle till destillationsapparaterna. Vidare hade Charente genomgått en större industriell förändring än andra områden mellan 1500 och 1600-talet vilket skapade ett investeringsklimat, och tillsammans med det nya arbetssättet som kapitalismens intåg innebar (med fria bönder) så passade området bättre för destillationsindustrin än andra områden.

Cognacområdet indelas i sex mindre distrikt (cru), där de två första är belägna närmast staden Cognac i Charente (och inte skall förväxlas med distriktet Champagne i östra Frankrike):

 • Grande Champagne
 • Petite Champagne
 • Borderies
 • Fins Bois
 • Bons Bois
 • Bois Ordinaires & Bois Communs

Cognac är världens mest prestigefyllda destillat. Dess elegans, stil och karaktär har prisats över spaltmetrar, men historien börjar med ett riktigt surt och dåligt vin.

De stackars bönderna i Charantes-distriktet hade det från början inte lätt. Allt för kalkrik jord och för kyligt klimat såg till att det lokala vinet aldrig nådde de kvaliteter man tyckte sig förtjäna.

Vinet hade dåligt rykte lokalt och dög inte ens att skicka till England eftersom det inte tålde transporten. De enda som verkade intressera sig för detta vin var holländarna som behövde förse sina sjömän med dryck under seglatserna på världshaven. Men då vinet inte lämpade sig för transport tvingades holländarna destillera vinet för att det skulle hålla sig under seglatserna. Detta blev charentesböndernas lycka!

Det undermåliga vinet visade sig vara utmärkt som bas för vinsprit och bönderna lärde sig snabbt konsten att destillera. Det finns belägg för att man destillerade eau-de-vie i Cognac år 1549, men troligtvis inleddes denna verksamhet redan 1530.

Till en början destillerades vinerna bara en gång, vilket gav en grov och enkel sprit. Detta till trots, så var spriten lättsåld. Mot slutet av 1500-talet introducerades metoden att destillera två gånger, vilket gav en renare och mer välsmakande sprit.

Under 1600-talet höjdes kvaliteten genom att destillationsmetoderna förfinades ytterligare och genom att lagring på ekfat blev vanligare. Vindestillatet, som nu gick under namnet cognac, hade vid det här laget börjat vinna ryktbarhet och få en allt större efterfrågan på exportmarknaderna.

När man sedan upptäckte att vin från deldistrikten Grande och Petite Champagne gav sprit av extraordinär kvalitet lades grunden till det som skulle bli världens finaste destillat.

I slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet utvecklades handeln med cognac till ”big business”. Allt eftersom handeln blev livligare och lönsammare lockades utländska affärsmän till Charentes. En del av dem slog sig ned och grundade cognacshus som köpte sprit från små producenter för att sedan lagra den själva och därefter sälja den vidare.

Bland de personer som började handla med Cognac fanns Jean Martell som kom från Jersey 1715, Richard Hennessy som kom från Irland 1765, familjen Otard från Skottland anlände 1795, Delamain från Irland kom 1763 och Thomas Hine kom från Dorset 1792.

Men säg den lycka som är evig. Mot slutet av 1800-talet drabbades den Europeiska vinindustrin av en svår katastrof. Den svårbekämpade vinlusen, Phylloxera Vasatrix, angrep vinrankornas rötter och hotade att slå ut hela Europas vinodlingar. Man provade allehanda kurer och bekämpningsmedel, men inget tycktes hjälpa.

Skördarna under denna tid var i det närmsta obefintliga och många tvingades sälja sina egendomar, ofta till rejäla underpriser. Andra hoppades på en lösning och passade på att köpa vinodlingar till reapriser.

Lösningen kom, i form av att man importerade resistenta amerikanska vinrankor och ympade europeiska stockar på de amerikanska rötterna.

En kommentar till “Historia och bakgrund om Cognac”

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by Dan Hvitman. Dan Hvitman said: Cognacs historia och bakgrund. http://bit.ly/9mTajn #Cognac #petitchampagne # [...]

Kommentera

*